PIETEIKUMI

Reģistrācija ir atvērta no 2022.gada 10.janvāra līdz 2022.gada 10.aprīlim.

Reģistrācijai lūdzam izmantot https://mycats.cfca.lv

Ja gadījumā rodas kādas tehniskas prioblēmas ar reģistrēšanos vai pieteikumui iesniegšanu, lūdzam rakstīt uz e-pastu mycats@cfca.lv

Ja nepieciešams veikt kādas korekcijas iesniegtajos pieteikumus, lūdzam rakstīt uz e-pastu shows@cfca.lv

 

 

Pieteikumu atsaukšana: 
Ja pēc pieteikuma iesniegšanas rodas apstākļi, kuru dēļ izstādē piedalīties nav iespējams, lūdzam nekavējoties informēt organizatorus, rakstot e-pastu uz adresi shows@cfca.lv.  Atsakot pieteikumu līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam, tiek atmaksāta dalības maksa pilnā apmērā. Ja pieteikums tiek atteikts pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, dalības maksa netiek atmaksāta, izņemot gadījumu, ja tiek uzrādīta ārsta vai veterinārārsta izziņa – tad tiek atmaksāti 75% no atbilstošās dalības maksas.