DALĪBAS MAKSA

01.-14.klase: 60 EUR par katru pieteikumu; CFCA klubu biedriem – 50 EUR par katru pieteikumu

Papildus vieta grūmingam vai dubultais būris vienam kaķim  – 10 EUR

 

Lūdzam veikt apmaksu uz sekojošu bankas kontu:

Saņēmējs: KMKA "CFCA"

Reģ.Nr. LV40008041350

Banka: AS "Swedbank"

SWIFT/BIC kods: HABALV22

Konts: LV64HABA0551027683247

 

!!! Maksājuma pamatojumā lūdzam norādīt izstādes dalībnieka vārdu, uzvārdu (kā minēts pieteikumā) un kaķu skaitu, par kādu tiek veikta apmaksa !!!